Известие за авторски права

Ние не подкрепяме и не поддържаме по никакъв начин пиратството или пиратското съдържание. Потребителите носят отговорност за съдържанието, което изтеглят. Ние ограничаваме нарушаването на авторските права на платформата. https://youtubetomp3app.com/ зачита правата на собственост и ще спре преобразуването и ще изтегли всяко съдържание, което нарушава условията. Собствениците на съдържание, лицензи или агенти за авторски права са свободни да се свържат с нашите органи и ние ще се съобразим с действията. Ако имате нужда от URL адрес и собственост, ограничени от процеса, позволете ни да предприемем действия в рамките на 48 часа след известието.

За да сме сигурни, че поддържаме здравословни отношения:

  • Изпратете ни URL адреса, който искате да ограничим.      
  • Копие от доказателство, че сте законният собственик или говорител на собственика на съдържанието.      
  • Моля, предоставете цялата необходима информация за контакт, като валиден номер за контакт и имейл адрес, за да се свържем с вас при поискване.   
  •  Дайте ни 48 часа, за да предприемем необходимите действия.